CLAIRVOYANT, MEDIE & KUNSTNER KathCoco

I min karriere som Kunstner har jeg malet under flere navne:

Signatur: KH (2001)

Signatur: Grau (2002 til 2006)

Signatur: Kath og Coco (2006 til 2009)

Signatur KathCoco (2009 til i dag)

 

Jeg er selvlært Kunstner og har arbejdet professionel siden 2001. I år 2005 gik det op for mig at mine ideer til mine malerier er informationer fra den åndelige verden. Men selvom at mine ideer til malerierne kommer et andet sted fra,- så er de stadigvæk meget personlige og tilhører mig og mit liv. Det forgår således at når jeg bliver personligt følelsesmæssigt påvirket af en anden person eller af en oplevelse i verden, så går jeg ind i følelsen og spørger hvordan den ser ud. Jeg får vist mine egne følelser og oplevelser i billedeform. Herefter er det bare at gå i gang med at tegne og male.

 

BARNDOMMEN

Selvom at jeg først opdager at mine malerier er spirituelle i 2005,- så er mine spirituelle evner medfødte,- og de har været meget forstyrrende i hele mit liv. Jeg er opvokset et sted, hvor man ikke havde kendskab til evnerne og derfor blev de selvfølgelig ikke anderkendt. Når jeg f.eks. kunne se at det der blev sagt i rummet var løgn eller usandt… så blev jeg ikke mødt i det jeg så. Når jeg så min familie fremstille sig selv som glade og harmoniske mennesker, selvom at de var triste og usammenhængende indvendig,- …. Så blev jeg afvist. Der hvor jeg er vokset op, holdt man fast i facaden og i løgnen og derfor blev der lige så stille lagt låg på mine evner. Langsomt begyndte jeg at opbyggede en mistillid til mig selv, mine evner og min intuition. Og herfra starter en årevis lang rejse, langt væk fra mig selv, hvor jeg gemte mig i mig selv og blev meget stille og observerende i forhold til verden udenfor. Jeg var blevet så usikker på mig selv at jeg ikke ture at sige noget eller deltage i sociale arrangementer. Hjemme hos min familie havde jeg den modsatte reaktion.. her blev jeg til problembarnet… hende den pisse irriterende som bare ikke ville tilpasse sig familiens normer.  Jeg banede og svovlede og var til tider meget aggressiv i min adfærd. FUCK JER var nok en sætning… som jeg tit brugte om min familie. Jeg var blevet uhyret hjemme og engebarnet ude.

 

ANGST en overset spirituel evne

Ligesom at mine spirituelle evner er medfødte, så er min angst også medfødt. Angsten har været en stor udfordring i mit liv… faktisk en kæmpe blokering!  Livet lukkede sig omkring mig og blev til sidst ligegyldigt. Angsten blokerede mig i at opnå det jeg drømte om.

Først når jeg tager uddannelsen som Clairvoyant og Medie hos Marzcia Techau opdager jeg at min angst er den største gave nogensinde… en gave jeg er dybt taknemmelig for og som jeg aldrig ønsker at skulle være foruden. For min angst er ikke angst. Jeg er bare en kæmpe radar for åndelig aktivitet. Jeg kan mærke alt aktivitet fra både nulevende, fra afdøde og åndelige væsner, jeg kan mærke deres forvirringer, blokeringer, frustrationer, glæde, budskaber og meget, meget mere.
Den største udfordring i mit liv, blev til den største gave! En gave som jeg er dybt taknemmelig for!

 

SJÆLEESSENS OG EGOETS dans igennem livet

Jeg ser mennesker som todelte… Sjælen og Egoet.

Når jeg møder mennesker første gang, så ser jeg kun deres sjæleessens og derfor er jeg glad og begejstret for alle mennesker. Det er først når jeg ser deres ego træde i kraft at jeg finder ”skak spillet” frem og begynder at overvejer mit næste træk, dog er det tit at jeg lader brikkerne stå og forlader området.

Grunden til at jeg ser os som to-delte er fordi jeg i mine afdøde kontakter tydeligt ser hvordan vi efterlader egoet med menneskekroppen når vi dør og forlader kroppen.

Når jeg etablerer en kontakt til en afdød, så begynder afdøde at forklare mig hvordan de levede deres liv… så deres nulevende kan genkende dem. Det kan f.eks. være af afdøde har været en opblæst egoist i sine leve år og så er det det jeg mærker og formidler til nulevende. Men ligeså snart afdøde er blevet genkendt af nulevende, så ændre energien sig til en meget kærlig og medfølende energi. Energien skifter til en sand kærlig sjæleessens.

 

Egoet hører til jorden og menneske kroppen og det er egoet der er vores sande udfordring og som står i vejen for at vores smukke sjæleessens kan skinne igennem. Årsagen til at vi er her på jorden er at vi skal skille os af med egoet og vende hjem til vores sande selv. Vores sande selv er ikke kun vores kærlige medfølende natur, det er også vores personlighed. Vi har alle en sjæl der er helt unik, en sjæl med sine helt egne behov, egne lyster, egen interesser og sin helt egen måde at optræde på. For at kunne vende hjem til sig selv, så kræver det at man bliver opmærksom på sig selv og sin egen adfærd, egne behov og genfinder glæden og kærligheden til sig selv. En rejse som for mange tager mange år og mange liv.

 

I mit arbejde som Clairvoyant har jeg fokus på din udvikling og på hvor du kan slippe dele af det ego du har med dig. Når jeg siger dele, så er det ikke fordi at du ikke kan slippe hele dit ego… for det kan faktisk godt lade sig gøre. Men det kræver at du bruger meget af din tid på meditation…. Hver eneste dag. Egoets største adgang til dig og dit liv er via dine tanker. Hvis du mediterer intensivt over lange perioder og hele tiden, så vil ”snakken” i dit hoved stoppe. Og du vil begynde at opleve livet som det faktisk er og se sandheden uden ego spind og fantasi.

 

Men vi lever i et samfund hvor der hverken er tid eller interesse i at bruge så meget tid på at mediterer.. Derfor er min opgave som clairvoyant at påpege de områder af dit liv, hvor du er klar til at slippe egoèts styring af dig og dit liv. Så du kan opnå mere frihed og kærlighed i dit liv… du vil opleve at komme tættere på din sande sjæleessens og begynde at gøre det som er helt rigtig for dig. Når du begynder at gøre alt det som er helt rigtigt for dig, så vil dit liv åbne sig og du vil blomstre. Ligeså snart du går på din helt egen og helt rigtige sti for dig… så vil du opnå succes og de helt rigtige venskaber vil komme til dig. Livet bliver mere naturligt, enkelt og fyldt med kærlighed og glæde. Derfor anser jeg min opgave som clairvoyant og medie som en yderst vigtig opgave. Hver eneste klient har betydning for mig… og jeg går dybt ind i opgaven og ser mennesket foran mig i kærlighedens lys og har kun et enkelt ønske og det er at hjælpe dette menneske til mere glæde og kærlighed i sit liv .

 

Det kan være udfordrende at slippe egoet,- når man er født ind i en egostyrret verden. Men det er nu en gang vores opgave her på jorden. Hvis du slipper egoet og vender hjem til hjertet og din sande essens, så vil opleve at livet bliver lykkeligt og fyldt med kærlighed og glæde hver eneste dag.