Clairvoyant, Medie & Kunstner
KathCoco


Mine evner er medfødte og har været et forstyrrende element i hele mit liv...

indtil den dag jeg opdaget hvor stor en gave det er. 


Medfødte Evner


Mine spirituelle evner er medfødte,- og de har været meget forstyrrende i hele mit liv.


Angst

Jeg har haft angst hele livet... dvs. i dag ved jeg at min angst i virkeligheden hænger sammen med mine spirituelle evner.

-Min angst er mit rader system. Det er via en angst følelse at jeg bliver varslet hvis noget uldent er i gærde.

-Når jeg møder mennesker som er uvenner... så mærker jeg det som angst... også selvom at menneskerne smiler og lader som om at alt er vel.

-Eller hvis der er afdøde tilstede i den grå zone... så kan det også sætte godt gang i angst alarm klokkerne... især hvis det er nogle ånder der ikke ønsker at bliver renset ud af huse...m.v.


Sandhed

Sandhed og retfærdighed har altid været meget vigtig for mig. Jeg har altid kunne opsnappe en løgn på lang afstand.


Kraftig Fantasi

Jeg har altid haft en kraftig fantasi og har i det hele taget mange visioner og ideer. Jeg ser nogen gange den åndelige verden tydeligt og får mange klare visuelle billeder derfra. Samt talebeskeder, følelsebeskeder ... illustrationer og så har jeg en viden der er lidt uforklarlig. Nogen gange så ved jeg bare.

Jeg komunikerer med den åndelige verden i alt hvad jeg laver.  


Koncentration

Jeg har haft stor koncentrations besvær det meste af livet... hvilke giver stor mening i dag.
Jeg modtager informationer fra alle omkring mig non stop... så der har ikke været meget plads til at koncentrere sig.

Jeg har altid været det lidt mærkelige barn... som helst ville gå sine egne veje. Nu ved jeg, at jeg havde brug for ly... med mine pensler i ene rum for at finde ro.

For mig var mennesker støj også selvom at de var musse stille.

I min karriere som Kunstner har jeg malet under flere navne:

Signatur: KH (2001)

Signatur: Grau (2002 til 2006)


Signatur: Kat og Coco (2006 til 2009)


Signatur KathCoco (2009 til i dag)Sjælens & Egoets 

dans igennem livet


Jeg ser mennesker som todelte… Sjælen og Egoet.

Når jeg møder mennesker første gang, så ser jeg deres sjæleessens stå bagved og egoet foran.


Grunden til at jeg ser os som to-delte er fordi jeg i mine afdøde kontakter tydeligt ser hvordan vi efterlader egoet med menneskekroppen når vi dør og forlader kroppen.

Når jeg etablerer en kontakt til en afdød, så begynder afdøde at forklare mig hvordan de levede deres liv… så deres nulevende kan genkende dem. Det kan f.eks. være af afdøde har været en opblæst egoist i sine leve år og så er det det jeg mærker og formidler til nulevende. Men ligeså snart afdøde er blevet genkendt af nulevende, så ændre energien sig til en meget kærlig og medfølende energi. Energien skifter til en sand kærlig sjæleessens.


Egoet hører til jorden og menneske kroppen og det er egoet der er vores sande udfordring og som står i vejen for at vores smukke sjæleessens kan skinne igennem. Årsagen til at vi er her på jorden er at vi skal skille os af med egoet og vende hjem til vores sande selv. Vores sande selv er ikke kun vores kærlige medfølende natur, det er også vores personlighed og universet. Vi har alle en sjæl der er helt unik, en sjæl med sine helt egne behov, egne lyster, egen interesser og sin helt egen måde at optræde på. For at kunne vende hjem til sig selv, så kræver det at man bliver opmærksom på sig selv og sin egen adfærd, egne behov og genfinder glæden og kærligheden til sig selv. En rejse som for mange tager mange år og mange liv.


I mit arbejde som Clairvoyant har jeg fokus på din udvikling og på hvor du kan slippe dele af det ego du har med dig. Når jeg siger dele, så er det ikke fordi at du ikke kan slippe hele dit ego… for det kan faktisk godt lade sig gøre. Men det kræver at du bruger meget af din tid på meditation…. Hver eneste dag. Egoets største adgang til dig og dit liv er via dine tanker. Hvis du mediterer intensivt over lange perioder og hele tiden, så vil ”snakken” i dit hoved stoppe. Og du vil begynde at opleve livet som det faktisk er og se sandheden uden ego spind og fantasi.


Men vi lever i et samfund hvor der hverken er tid eller interesse i at bruge så meget tid på at mediterer.. Derfor er min opgave som clairvoyant at påpege de områder af dit liv, hvor du er klar til at slippe egoèts styring af dig og dit liv. Så du kan opnå mere frihed og kærlighed i dit liv… du vil opleve at komme tættere på din sande sjæleessens og begynde at gøre det som er helt rigtig for dig. Når du begynder at gøre alt det som er helt rigtigt for dig, så vil dit liv åbne sig og du vil blomstre. Ligeså snart du går på din helt egen og helt rigtige sti for dig… så vil du opnå succes og de helt rigtige venskaber vil komme til dig. Livet bliver mere naturligt, enkelt og fyldt med kærlighed og glæde. Kathrin Coco Hansen